Global searching is not enabled.
Skip to main content

PIKC funkcijas
  • organizē metodiskā darba grupas
  • izstrādā vai aktualizē profesionālās izglītības programmu paraugus
  • izstrādā metodiskos materiālus profesionālās izglītības programmu īstenošanai
  • nodrošina izcilības (ekselences) un labās prakses ieviešanu, vadot seminārus, praktiskās darbnīcas un meistarklases profesionālās izglītības kompetences centru darbnīcās

Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība

PICK Metodiskā darba virsvadība

 Ēdināšanas pakalpojumi profesionālai kvalifikācijai

Pavārs ar specializācijām:

 • Restorāna pavārs
 • Kuģa pavārs
 • Pavāra palīgs 
 • Virtuves darbinieks*