Global searching is not enabled.
Skip to main content

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises grafiki 


Valsts pārbaudījumi vispārējā izglītībā

2021./2022. mācību gada valsts pārbaudījumu grafiks [PDF]
2021./2022.m.g. valsts pārbaudes darbu norises laikus tām izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas,  nosaka Ministru kabineta 2021.gada 11.marta noteikumi Nr. 158 "Noteikumi par valsts pārbaudes norises laiku 2021./2022. mācību gadā".

Valsts pārbaudes darbu uzdevumi

Ministru kabineta noteikumi

Mācību kursa/ moduļa noslēguma pārbaudījumi

Iekšējie normatīvie dokumenti un veidlapas (OD)