Globālā meklēšana nav atļauta.
Atvērt galveno saturu
Lapa

Eksaminācija

II Valsts pārbaudījumi vispārējā izglītībā

  • Ministru kabineta noteikumi

Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību (Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumus Nr. 398)

Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem (Ministru kabineta noteikumi Nr. 31 Rīgā 2023. gada 24. janvārī)


  • Iekšējie normatīvie dokumenti un veidlapas (OD)