Ikviens pedagogs pašvērtējumu elektroniski sagatavo līdz katra mācību gada beigām, aizpildot visas daļas.
Pedagogiem, kas pieteikušies profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai, īpaša vērība jāpievērš apliecinājumu pievienošanai. Šis elektroniskais pašvērtējums aizstāj tradicionālo mapi, kas bija jāsagatavo iepriekšējos gados.