Ikviens pedagogs pašvērtējumu elektroniski sagatavo līdz katra mācību gada beigām, aizpildot visas daļas.
Pedagogiem, kas pieteikušies profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai, īpaša vērība jāpievērš apliecinājumu pievienošanai. Šis elektroniskais pašvērtējums aizstāj tradicionālo mapi, kas bija jāsagatavo iepriekšējos gados.
Kursa attēls Pedagogu pašnovērtējums_2023
Atbalsts pedagogiem

Ikviens pedagogs pašvērtējumu elektroniski sagatavo līdz katra mācību gada beigām, aizpildot visas daļas. 

Pedagogiem, kas pieteikušies profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai, īpaša vērība jāpievērš apliecinājumu pievienošanai. Šis elektroniskais pašvērtējums aizstāj tradicionālo mapi, kas bija jāsagatavo iepriekšējos gados.

Kursa attēls Veidlapas
Atbalsts pedagogiem
Šajā krātuvē ir ievietotas dažādu darba pienākumu veikšanai nepieciešamās dokumentu veidlapas.
Tās ir sakārtotas atbilstoši veicamo uzdevumu veidiem un sniegti īsi apraksti par to, kas un kādos termiņos ar sagatavotajiem dokumentiem ir jādara.
Ceram, ka tas atvieglos darbu un nodrošinās kvalitatīvu un ātru dokumentu apriti.

Kursa attēls Pedagogu pašnovērtējums (vecais_2022)
Atbalsts pedagogiem

Ikviens pedagogs pašvērtējumu elektroniski sagatavo līdz katra mācību gada beigām, aizpildot visas daļas. 

Pedagogiem, kas pieteikušies profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai, īpaša vērība jāpievērš apliecinājumu pievienošanai. Šis elektroniskais pašvērtējums aizstāj tradicionālo mapi, kas bija jāsagatavo iepriekšējos gados.

Kursa attēls Stundu savstarpējā vērošana
Atbalsts pedagogiem

Vietne informācijas apmaiņai par mācību procesa metodisko nodrošinājumu, informācijas analīzi, sadarbības uzlabošanu