Globālā meklēšana nav atļauta.
Atvērt galveno saturu

12 Kursu kategorijas
Skatīt visus kursus

Modificēts 6 decembris 2022

Digitālie mācību materiāli

Pamatkategorija izglītības procesam. Te ietilps visi mācību priekšmetu kursi.

Modificēts 12 septembris 2021

Tiešsaistes stundas

Modificēts 18 marts 2021

Vizuālā identitāte

Modificēts 16 februāris 2021

Izglītības procesa vadība

Modificēts 18 februāris 2021

Atbalsts izglītojamajiem

Modificēts 30 novembris 2022

Atbalsts pedagogiem
Ikviens pedagogs pašvērtējumu elektroniski sagatavo līdz katra mācību gada beigām, aizpildot visas daļas.
Pedagogiem, kas pieteikušies profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai, īpaša vērība jāpievērš apliecinājumu pievienošanai. Šis elektroniskais pašvērtējums aizstāj tradicionālo mapi, kas bija jāsagatavo iepriekšējos gados.

Modificēts 11 marts 2021

Starptautiskie projekti

Modificēts 12 oktobris 2021

Konkursi