Vizuālais tēls, frizieri

Kursa attēls Komunikācija ar klientu (PA1)
Skaistumkopšanas pakalpojumi
Mērķis:
Sekmēt izglītojamo spējas veidot pozitīvu komunikāciju ar klientu, nodrošinot klientorientētu pieeju, attīstot izglītojamo kritiskās un analītiskās domāšanas spējas.
Uzdevumi:
Attīstīt izglītojamo prasmes:
1. Noteikt klienta psiholoģisko tipu un sociālo piederību.
2. Lietot dažādus saziņas veidus, ievērot lietišķo un profesionālo etiķeti.
3. Izprast klienta vajadzības.
4. Konsultēt klientu profesionāli, ar pozitīvu attieksmi.
5. Lietot profesionālo svešvalodu saziņā ar klientu.
6. Komunicēt ar klientu.
Mācību kursa apguves uzsākšanas prasības (iepriekš iegūtās zināšanas un prasmes):
iegūta pamatizglītība.
Apguves novērtēšana :
Moduļa "Komunikācija ar klientu" noslēguma ieskaitē izglītojamais prezentē un aizstāv projekta darbu „Mans plānojums efektīvai komunikācijai un veiksmīgai ilgtermiņa attiecību nodibināšanai un uzturēšanai ar klientu manā skaistumkopšanas salonā”.