Pamatkategorija izglītības procesam. Te ietilps visi mācību priekšmetu kursi.