Kursa attēls Darba organizācija šūto izstrādājumu izgatavošanā (PA1)
Tērpu izgatavošanas un stila speciālists(20)
Sekmēt izglītojamo spējas novērtēt tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozares lomu un nozīmību ekonomikā, uzņēmumu darbības daudzveidību un dažādu izstrādājumu izgatavošanas etapus un procesus, izvērtēt darba uzdevumu, darba vietas atbilstību noteiktā darba specifikai, lietot racionālus pamata darba paņēmienus.