Globālā meklēšana nav atļauta.
Atvērt galveno saturu

7 Kursi

Atbalsts izglītojamajiem
Preview Course

Atbalsts izglītojamajiem

Eksaminācija

Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts
Atbalsts izglītojamajiem
Preview Course
Atbalsts izglītojamajiem
Preview Course

Atbalsts izglītojamajiem

Erasmus+ (for demonstration)

Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)
Atbalsts izglītojamajiem
Preview Course
Atbalsts personības veidošanā
Atbalsts izglītojamajiem
Preview Course

Atbalsts izglītojamajiem

Atbalsts personības veidošanā

Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
Atbalsts izglītojamajiem
Preview Course

Atbalsts izglītojamajiem

Sadarbība ar izglītojamā ģimeni

Atbalsts karjeras izglītībā
Atbalsts izglītojamajiem
Preview Course

Atbalsts izglītojamajiem

Atbalsts karjeras izglītībā